Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Việc xác định nhiệm vụ đấu tranh trong phong trào 1936-1939 đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?

Câu 674640: Việc xác định nhiệm vụ đấu tranh trong phong trào 1936-1939 đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?

A. Cần tập trung giải quyết nhiệm vụ dân tộc trước nhiệm vụ dân chủ.

B. Nhiệm vụ dân chủ luôn được đặt ngang hàng với nhiệm vụ dân tộc.

C. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề chiến lược và sách lược.

D. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chống phong kiến với chống tư sản.

Câu hỏi : 674640

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào dựa vào nội dung hội nghị tháng 7-1936 và diễn biến phong trào 1936-1939 để phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX có những chuyển biến mạnh mẽ, nguyện vọng trước mắt của quần chúng là tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình => Đảng cộng sản Đông Dương đã có giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề chiến lược và sách lược, tạm gác khẩu hiệu độc lập dân tộc, đưa ra khẩu hiệu trước mắt là tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình (vấn đề sách lược - trước mắt) nhưng vẫn hướng đến mục tiêu chiến lược là giải phóng dân tộc (lâu dài). Đây là bài học kinh nghiệm lớn nhất mà Đảng Cộng sản Đông Dương rút ra được trong quá trình đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng ở phong trào dân chủ 1936 - 1939.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com