Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1930) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã có quyết định quan trọng nào đến nay vẫn còn nguyên giá trị?

Câu 674639: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1930) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã có quyết định quan trọng nào đến nay vẫn còn nguyên giá trị?

A. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá” để tuyên truyền, vận động cách mạng.

B. Thành lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

C. Xác định cần lợi dụng hoặc trung lập các lực lượng: phú nông, trung, tiểu địa chủ.

D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu hỏi : 674639

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1930) để đánh giá.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1930) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã có quyết định quan trọng đến nay vẫn còn nguyên giá trị đó là Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com