Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Công thức nào sau đây đúng?

Câu 674690: Công thức nào sau đây đúng?

A. \({x^{m + n}} = {\left( {{x^m}} \right)^n}\)

B. \({x^{m - n}} = {x^m} - {x^n}\)

C. \(\sqrt[n]{{{x^m}}} = {x^{\dfrac{m}{n}}}\)

D. \(\sqrt[n]{{{x^m}}} = {x^{\dfrac{n}{m}}}\)

Câu hỏi : 674690

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất của lũy thừa

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({x^{m + n}} = {\left( {{x^m}} \right)^n}\) sai do \({x^{m + n}} = {x^m}.{x^n}\)

  \({x^{m - n}} = {x^m} - {x^n}\) là sai do \({x^{m - n}} = \dfrac{{{x^m}}}{{{x^n}}}\)

  \(\sqrt[n]{{{x^m}}} = {x^{\dfrac{m}{n}}}\) đúng nên chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com