Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Văn minh Trung Hoa được cư dân Đại Việt tiếp thu có sáng tạo thể hiện thông qua thành tựu nào dưới đây?

Câu 674808: Văn minh Trung Hoa được cư dân Đại Việt tiếp thu có sáng tạo thể hiện thông qua thành tựu nào dưới đây?

A. Chữ Nôm.

B. Chữ Phạn.

C. Chữ Chăm.

D. Chữ Quốc ngữ.

Câu hỏi : 674808
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Văn minh Đại Việt.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Văn minh Trung Hoa được cư dân Đại Việt tiếp thu có sáng tạo thể hiện thông qua thành tựu chữ Nôm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com