Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp, các vua từ thời Tiền Lê, Lý hằng năm xuống ruộng làm lễ nào sau đây?

Câu 674809: Để khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp, các vua từ thời Tiền Lê, Lý hằng năm xuống ruộng làm lễ nào sau đây?

A. Lễ đâm trâu.

B. Lễ Tịch điền.

C. Lễ hạ nêu.

D. Lễ cúng bến nước.

Câu hỏi : 674809

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Văn minh Đại Việt.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp, các vua từ thời Tiền Lê, Lý hằng năm xuống ruộng làm lễ Tịch điền.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com