Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước vì

Câu 674810: Khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước vì

A. quá trình dựng nước và giữ nước gắn liền với đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

B. quá trình dựng nước và giữ nước gắn liền với đoàn kết chinh phục thiên nhiên.

C. đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh quyết định cho mọi thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập.

D. đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu hỏi : 674810
Phương pháp giải:

Suy luận dựa trên kiến thức về khối đại đoàn kết dân tộc.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước vì đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh quyết định cho mọi thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com