Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính bằng cách thuận tiện: \(A = \dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{5}{8} + \dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{3}{8}\)

Câu 674844: Tính bằng cách thuận tiện: \(A = \dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{5}{8} + \dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{3}{8}\)

A. \(\dfrac{{10}}{3}\)

B. \(\dfrac{3}{{10}}\)

C. \(\dfrac{5}{3}\)

D. \(\dfrac{5}{3}\)

Câu hỏi : 674844

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đặt thừa số chung là \(\dfrac{{10}}{3}\) ra ngoài và thực hiện tính trong ngoặc trước.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A = \dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{5}{8} + \dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{3}{8}\)

  \(A = \dfrac{{10}}{3} \times \left( {\dfrac{5}{8} + \dfrac{3}{8}} \right)\)

  \(A = \dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{8}{8}\)

  \(A = \dfrac{{10}}{3} \times 1 = \dfrac{{10}}{3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com