Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Văn học chữ Nôm ra đời có ý nghĩa nào sau đây?

Câu 674916: Văn học chữ Nôm ra đời có ý nghĩa nào sau đây?

A. Thể hiện sự phát triển của văn minh Đại Việt thời Lý-Trần.

B. Ảnh hưởng của việc truyền bá Công giáo vào Việt Nam.

C. Thể hiện sự sáng tạo, tiếp biến văn hóa của người Việt.

D. Vai trò của việc tiếp thu văn hóa Ấn Độ vào Đại Việt.

Câu hỏi : 674916

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chữ Nôm ra đời phản ánh ý chí tự cường dân tộc, và có tác dụng trong việc nâng cao địa vị của tiếng Việt. Nó đánh dấu một bước phát triển lớn của nền văn hoá dân tộc trên con đường độc lập. Lúc ban đầu, chữ Nôm xuất hiện với những hiện tượng lẻ tẻ.

  => Văn học chữ Nôm ra đời thể hiện sự sáng tạo và tiếp biến văn hóa của người Việt, khẳng định người Việt ta có ngôn ngữ, chữ viết riêng, thể hiện sự tự lập, tự cường của dân tộc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com