Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây là không đúng khi nói về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Đinh-Tiền Lê?

Câu 674917: Nhận xét nào sau đây là không đúng khi nói về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Đinh-Tiền Lê?

A. Bộ máy nhà nước được hoàn thiện, chặt chẽ, tính chuyên chế cao.

B. Đặt cơ sở cho sự hoàn chỉnh bộ máy nhà nước ở giai đoạn sau.

C. Tổ chức theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

D. Tổ chức còn đơn giản nhưng đã thể hiện ý thức độc lập, tự chủ.

Câu hỏi : 674917

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét không đúng khi nói về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Đinh - Tiền Lê là bộ máy nhà nước được hoàn thiện, chặt chẽ, tính chuyên chế cao vì bộ máy nhà nước phong kiến thời Đinh-Tiền Lê tổ chức còn đơn giản nhưng đã thể hiện ý thức độc lập, tự chủ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com