Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ sau:

Phân số thích hợp điền vào ô màu xanh là:

Câu 674933: Cho sơ đồ sau:

Phân số thích hợp điền vào ô màu xanh là:

A. \(\dfrac{2}{3}\)

B. \(\dfrac{1}{3}\)

C. \(\dfrac{1}{2}\)

D. \(\dfrac{1}{4}\)

Câu hỏi : 674933

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\dfrac{9}{{14}}:\dfrac{{15}}{7}:\dfrac{{18}}{{15}} = \dfrac{9}{{14}} \times \dfrac{7}{{15}} \times \dfrac{{15}}{{18}} = \dfrac{{9 \times 7 \times 15}}{{14 \times 15 \times 18}} = \dfrac{{9 \times 7 \times 15}}{{2 \times 7 \times 15 \times 9 \times 2}} = \dfrac{1}{{2 \times 2}} = \dfrac{1}{4}\)

  Vậy số thích hợp điền vào ô màu xanh là \(\dfrac{1}{4}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com