Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị biểu thức \(\dfrac{2}{3}:4 + \dfrac{1}{6}\)

Câu 674932: Tính giá trị biểu thức \(\dfrac{2}{3}:4 + \dfrac{1}{6}\)

A. \(\dfrac{1}{3}\)

B. \(\dfrac{1}{6}\)

C. \(\dfrac{2}{9}\)

D. \(\dfrac{2}{3}\)

Câu hỏi : 674932

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Bước 1: Thực hiện phép tính nhân.

- Bước 2: Thực hiện phép tính cộng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\dfrac{2}{3}:4 + \dfrac{1}{6} = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{2}{{12}} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\)

  Vậy giá trị của biểu thức \(\dfrac{2}{3}:4 + \dfrac{1}{6}\) là \(\dfrac{1}{3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com