Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 674953: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) không liên tục tại \({x_0}\) thì nó có đạo hàm tại điểm đó.

B. Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm tại \({x_0}\) thì nó không liên tục tại điểm đó .

C. Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm tại \({x_0}\) thì nó liên tục tại điểm đó.

D. Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục tại \({x_0}\) thì nó có đạo hàm tại điểm đó..

Câu hỏi : 674953
Phương pháp giải:

Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm tại \({x_0}\) thì nó liên tục tại điểm đó.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm tại \({x_0}\) thì nó liên tục tại điểm đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com