Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nung 32 gam hỗn hợp Fe, Cu trong khí oxi thu được 40 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO, Fe, Cu với tỉ lệ số mol CuO: Cu = 5: 1. Hòa tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch Y và 2,24 lít H2. Cho dung dịch Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 239,04 gam kết tủa. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là:

Câu 674992: Nung 32 gam hỗn hợp Fe, Cu trong khí oxi thu được 40 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO, Fe, Cu với tỉ lệ số mol CuO: Cu = 5: 1. Hòa tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch Y và 2,24 lít H2. Cho dung dịch Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 239,04 gam kết tủa. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là:

A. 25,76%.

B. 69,67%.

C. 76,19%.

D. 36,48%.

Câu hỏi : 674992

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2O = nO = (40 – 32)/16 = 0,5; nH2 = 0,1 (mol)

  → nHCl phản ứng = 2nH2O + 2nH+ = 1,2 (mol)

  nHCl dư = 1,2.20% = 0,24 (mol)

  Bảo toàn Cl → nAgCl = 1,44 (mol)

  Từ m↓ = mAgCl + mAg → nAg = 0,3

  Ban đầu nFe = a và nCu = b → 56a + 64b = 32

  Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2nO + 2nH2 + nAg + 3nNO

  Với nNO = nH+ dư/4 = 0,06 → a = 0,544; b = 0,024

  nCuO : nCu = 5 : 1 và nCuO + nCu = nCu ban đầu = 0,024

  → nCuO = 0,02 (mol); nCu = 0,004 (mol)

  Bảo toàn O → nFe3O4 = (0,5 – 0,02)/4 = 0,12 (mol)

  Bảo toàn Fe → nFe = a – 0,12.3 = 0,184

  → %mFe = 25,76%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com