Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X chứa ancol đơn chức A, axit cacboxylic hai chức B và este 2 chức C đều mạch hở và có tỉ lệ mol tương ứng 3: 2: 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 7,28 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng m gam hỗn hợp X trong 130 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y và hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cô cạn dung dịch Y sau đó nung với CaO thu được duy nhất một hydrocacbon đơn giản nhất có khối lượng 0,24 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol hidrocacbon nhỏ hơn số mol muối trong Y. Phần trăm khối lượng của axit B trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 674993: Hỗn hợp X chứa ancol đơn chức A, axit cacboxylic hai chức B và este 2 chức C đều mạch hở và có tỉ lệ mol tương ứng 3: 2: 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 7,28 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng m gam hỗn hợp X trong 130 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y và hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cô cạn dung dịch Y sau đó nung với CaO thu được duy nhất một hydrocacbon đơn giản nhất có khối lượng 0,24 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol hidrocacbon nhỏ hơn số mol muối trong Y. Phần trăm khối lượng của axit B trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 22,95%.

B. 30,10%.

C. 26,53%.

D. 35,42%.

Câu hỏi : 674993

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về hidrocacbon.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiđrocacbon đơn giản nhất là CH4 (0,015 mol) → Y chứa CH2(COONa)2 và NaOH.

  Do nCH2(COONa)2 > nCH4 nên muối còn dư trong phản ứng vôi tôi xút:

  CH2(COONa)2 + 2NaOH → CH4 + 2Na2CO3

  → nNaOH = 0,03 (mol)

  Bảo toàn Na → nCH2(COONa)2 = 0,05 (mol)

  → nA = 0,03; nB = 0,02 và nC = 0,03

  A = CH3OH + ?CH2 và (B, este) = (COOH)2 + ?CH2

  → Quy đổi X thành CH3OH (0,03), (COOH)2 (0,05) và CH2= (x)

  nO2 = 0,03.1,5 + 0,05.0,5 + 1,5x = 0,325

  → x = 0,17

  → mX = 7,84 gam và %mCH2(COOH)2 = 0,02.104/7,84 = 26,53%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com