Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai chất E và F đều mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Đốt cháy hoàn toàn E (134 < ME < 180), thu được số mol CO2 bằng với số mol O2 đã tham gia phản ứng. Từ E, F thực hiện sơ đồ phản ứng sau:

E + H2O (H2SO4, t°) → X + Y

F + H2O (H2SO4, t°) → X + Z + T

Biết: E, F chỉ chứa chức este trong phân tử; Y, T đều là ancol trong đó trong đó T no, đơn chức còn Y hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Cho các phát biểu sau:

(a) T tan vô hạn trong nước.

(b) 1 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được tối đa 2 mol Ag.

(c) E là este no, hai chức, mạch hở.

(d) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn chất F.

(e) Chất Y dùng để điều chế tơ lapsan.

Số phát biểu đúng là

Câu 674994: Hai chất E và F đều mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Đốt cháy hoàn toàn E (134 < ME < 180), thu được số mol CO2 bằng với số mol O2 đã tham gia phản ứng. Từ E, F thực hiện sơ đồ phản ứng sau:

E + H2O (H2SO4, t°) → X + Y

F + H2O (H2SO4, t°) → X + Z + T

Biết: E, F chỉ chứa chức este trong phân tử; Y, T đều là ancol trong đó trong đó T no, đơn chức còn Y hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Cho các phát biểu sau:

(a) T tan vô hạn trong nước.

(b) 1 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được tối đa 2 mol Ag.

(c) E là este no, hai chức, mạch hở.

(d) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn chất F.

(e) Chất Y dùng để điều chế tơ lapsan.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu hỏi : 674994

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về este.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCO2 = nO2 nên E, F có dạng Cx(H2O)y

  E, F chỉ chứa chức este trong phân tử và thủy phân F tạo 3 sản phẩm nên y lấy các giá trị 4, 6, 8…

  Nếu y ≥ 6 thì x ≥ 8, lúc đó 134 < ME < 180 không thỏa mãn, loại. Vậy y = 4

  → E, F là CxH8O4; 134 < ME < 180 nên x lấy giá trị 6, 7, 8

  Y hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường nên Chọn

  E là HCOO-CH2-CH(CH=CH2)-OOCH

  X là HCOONa; Y là CH2=CH-CHOH-CH2OH

  F là:

  HCOO-CH=CH-COO-C2H5

  HCOO-C(=CH2)-COO-C2H5

  HCOO-CH=CH-CH2-COO-CH3

  T là CH3OH hoặc C2H5OH

  (a) đúng.

  (b) đúng.

  (c) sai, vì E là este không no, có 1C=C, hai chức, mạch hở.

  (d) sai, vì F có nhiều đồng phân cấu tạo.

  (e) sai, vì tơ lapsan điều chế từ ancol C2H4(OH)2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com