Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông biết rằng tỉ số của độ dài hai cạnh góc vuông là 3: 4 và chu vi tam giác bằng \(48\;{\rm{cm}}\).

Câu 675110: Tìm độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông biết rằng tỉ số của độ dài hai cạnh góc vuông là 3: 4 và chu vi tam giác bằng \(48\;{\rm{cm}}\).

A. 18 cm

B. 15 cm

C. 25 cm

D. 20 cm

Câu hỏi : 675110

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Định lí Pythagore: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử tam giác \({\rm{ABC}}\) vuông tại \({\rm{A}}\) có \(AB:AC = 3:4\) và chu vi tam giác bằng \(48\;{\rm{cm}}\)

  Vì \(AB:AC = 3:4\) nên \(AB = \dfrac{3}{4}AC\)

  Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác ABC vuông tại \(A\) có:

  \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} = {\left( {\dfrac{3}{4}AC} \right)^2} + A{C^2} = \dfrac{{25}}{{16}}A{C^2} \Rightarrow BC = \dfrac{5}{4}AC\)

  Chu vi tam giác \({\rm{ABC}}\) là: \(AB + BC + AC = 48\)

  \(\begin{array}{l}AC + \dfrac{3}{4}AC + \dfrac{5}{4}AC = 48\\3AC = 48\end{array}\)

  \(AC = 16\;{\rm{cm}}\)

  Khi đó \(BC = \dfrac{5}{4}AC = \dfrac{5}{4}.16 = 20(\;{\rm{cm}})\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com