Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy tính độ dài các cạnh của một hình thoi với hai đường chéo lần lượt có độ dài bằng \(6\;{\rm{cm}}\) và \(8\;{\rm{cm}}\).

Câu 675111: Hãy tính độ dài các cạnh của một hình thoi với hai đường chéo lần lượt có độ dài bằng \(6\;{\rm{cm}}\) và \(8\;{\rm{cm}}\).

A. 10 cm

B. 5 cm

C. 25 cm

D. 15 cm

Câu hỏi : 675111

Quảng cáo

Phương pháp giải:

+ Sử dụng tính chất của hình thoi để chỉ ra tam giác vuông và tính cạnh góc vuông: Trong hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

+ Sử dụng định lí Pythagore để tính độ dài cạnh hình thoi: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử hình thoi \({\rm{ABCD}}\) có hai đường chéo \(AC = 6\;{\rm{cm}},BD = 8\;{\rm{cm}}\) và \({\rm{O}}\) là giao điểm của \({\rm{AC}}\) và \({\rm{BD}}\).

  Khi đó, \({\rm{O}}\) là trung điểm của \({\rm{AC}}\), \({\rm{O}}\) là trung điểm của BD và AC vuông góc với BD tại \(O\).

  Suy ra: \(OC = \dfrac{1}{2}AC = 3\;{\rm{cm}},OD = \dfrac{1}{2}BD = 4\;{\rm{cm}}\); \(\angle COD = 90^\circ \)

  Áp dụng định lí Pythagore vào \(\Delta OCD\) vuông tại O ta có:

  \(C{D^2} = O{C^2} + O{D^2} = {3^2} + {4^2} = 25\)

  Suy ra \(CD = \sqrt {25}  = 5\;{\rm{cm}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com