Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 675138: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Gly là 3.

B. Các amin đều có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

C. Dung dịch glyxin làm quỳ tím hóa xanh.

D. Chỉ dùng quỳ tím, phân biệt được ba dung dịch alanin, lysin và axit glutamic.

Câu hỏi : 675138

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của các chất.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì Gly-Ala-Gly có 2 liên kết peptit.

  B sai, vì tùy gốc hiđrocacbon, có amin mạnh hơn và có amin yếu hơn NH3.

  C sai, vì dung dịch glyxin không làm quỳ tím đổi màu.

  D đúng, vì dung dịch alanin (quỳ không đổi màu), lysin (quỳ tím hóa xanh) và axit glutamic (quỳ tím hóa đỏ).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com