Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 675139: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Saccarozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

B. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức -CHO.

C. Thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.

D. Xelulozơ có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

Câu hỏi : 675139

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của các chất.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì saccarozơ không tráng gương (không bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng).

  B sai, vì fructozơ có phản ứng tráng bạc do bị chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường kiềm (gây ra bởi NH3).

  C đúng.

  D sai, vì xelulozơ có cấu trúc mạch polime không phân nhánh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com