Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 8,4 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

Câu 675142: Cho 8,4 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 7,68.

B. 6,40.

C. 9,36.

D. 9,20.

Câu hỏi : 675142

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào dãy điện hoá của kim loại.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

  nFe = 0,15; nCuSO4 = 0,1 CuSO4 hết

  mkim loại = 8,4 – 0,1.56 + 0,1.64 = 9,2 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com