Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ion Fe3+ trong muối FeCl3 bị khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

Câu 675143: Ion Fe3+ trong muối FeCl3 bị khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

A. Kim loại Cu.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch AgNO3.

D. Kim loại Ag.

Câu hỏi : 675143

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào dãy điện hoá của kim loại.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ion Fe3+ trong muối FeCl3 bị khử khi tác dụng với Cu:

  Cu + 2Fe3+ Cu2+ + 2Fe2+

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com