Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X gồm hơi nước và khí cacbonic qua than nung đỏ thu được a mol hỗn hợp khí Y gồm CO, H2, CO2 (trong Y có b mol CO2). Hấp thụ hết b mol CO2 ở trên bằng dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,15M và Na2CO3 0,05M thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ toàn bộ dung dịch Z vào 200 ml dung dịch NaHSO4 0,5M đồng thời khuấy đều, sau khi kết thúc phản ứng thu được 1,568 lít (đktc) khí CO2 và dung dịch T. Thêm dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào T thì thu được 78,46 gam kết tủa. Tổng giá trị (a + b) là

Câu 675165: Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X gồm hơi nước và khí cacbonic qua than nung đỏ thu được a mol hỗn hợp khí Y gồm CO, H2, CO2 (trong Y có b mol CO2). Hấp thụ hết b mol CO2 ở trên bằng dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,15M và Na2CO3 0,05M thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ toàn bộ dung dịch Z vào 200 ml dung dịch NaHSO4 0,5M đồng thời khuấy đều, sau khi kết thúc phản ứng thu được 1,568 lít (đktc) khí CO2 và dung dịch T. Thêm dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào T thì thu được 78,46 gam kết tủa. Tổng giá trị (a + b) là

A. 1,1.

B. 1,2.

C. 0,9.

D. 0,7.

Câu hỏi : 675165

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNaHSO4 = 0,1; nCO2 = 0,07

  nCO2 < nH+ < 2nCO2 Z chứa CO32- và HCO3-

  Đặt u, v là số mol CO32- và HCO3- đã phản ứng

  nH+ = 2u + v = 0,1 và nCO2 = u + v = 0,07

  u = 0,03; v = 0,04

  T chứa CO32- dư (0,03k) và HCO3- dư (0,04k)

  m↓ = 197(0,03k + 0,04k) + 233.0,1 = 78,46

  k = 4

  Z chứa CO32- (0,03 + 0,03k = 0,15); HCO3- (0,04 + 0,04k = 0,2)

  Bảo toàn điện tích nNa+ + nK+ = 0,5

  nNa2CO3 = p; nKOH = 3p

  nNa+ + nK+ = 2p + 3p = 0,5 p = 0,1

  Bảo toàn C nCO2 = b = 0,15 + 0,2 – p = 0,25

  nC phản ứng = nY – nX = a – 0,55

  Bảo toàn electron: 4nC phản ứng = 2nCO + 2nH2

  ⇔ 4(a – 0,55) = 2(a – 0,25) a = 0,85

  Vậy a + b = 1,1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com