Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) X → Y + Z + H2O.

(2) NaAlO2 + Z + H2O → M + X.

(3) M → N + H2O.

(4) N điện phân nóng chảy → Q + T.

Biết Q thu được ở cực anot; T thu được ở cực catot. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 675166: Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) X → Y + Z + H2O.

(2) NaAlO2 + Z + H2O → M + X.

(3) M → N + H2O.

(4) N điện phân nóng chảy → Q + T.

Biết Q thu được ở cực anot; T thu được ở cực catot. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X, M và N đều là các hợp chất lưỡng tính.

B. Phản ứng (1) là phản ứng oxi hóa khử.

C. Nếu thay NaAlO2 trong phản ứng (2) bằng AlCl3 thì sản phẩm thu được không thay đổi.

D. Q là kim loại màu trắng bạc, nhẹ và có nhiều ứng dụng.

Câu hỏi : 675166

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X là NaHCO3; Y là Na2CO3; Z là CO2

  M là Al(OH)3; N là Al2O3

  Q là O2, T là Al

  A đúng.

  B sai, vì thạch nhũ hình thành do phản ứng Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

  C sai, vì AlCl3 không phản ứng với CO2.

  D sai, vì Q là O2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com