Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

(b) Cho kim loại Al vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng.

(d) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2.

(e) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm thu được đơn chất là

Câu 675168: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

(b) Cho kim loại Al vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng.

(d) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2.

(e) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm thu được đơn chất là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu hỏi : 675168
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) Không phản ứng

  (b) Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

  (c) Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

  (d) NH4Cl + NaNO2 → N2 + NaCl + H2O

  (e) NaCl + H2O H2 + Cl2 + NaOH

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com