Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 : 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E cần 3,08 mol O2. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn m gam E cần dùng 0,05 mol H2, thu được hỗn hợp F. Cho toàn bộ F tác dụng vừa đủ dung dịch chứa NaOH 2M và KOH 1M, thu được 36,24 gam hỗn hợp Z gồm các muối của axit panmitic và axit stearic. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 675167: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 : 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E cần 3,08 mol O2. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn m gam E cần dùng 0,05 mol H2, thu được hỗn hợp F. Cho toàn bộ F tác dụng vừa đủ dung dịch chứa NaOH 2M và KOH 1M, thu được 36,24 gam hỗn hợp Z gồm các muối của axit panmitic và axit stearic. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 75,8%.

B. 75,9%.

C. 76,1%.

D. 75,7%.

Câu hỏi : 675167

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  E gồm axit panmitic (x mol), axit béo X (2x mol) và triglixerit Y (3x mol) nNaOH = 8x và nKOH = 4x

  nCO2 = y và nH2O = z

  Bảo toàn O: 24x + 3,08.2 = 2y + z (1)

  n chất béo no trong F = 3x = [y – (z + 0,05)]/2 (2)

  Bảo toàn khối lượng:

  16.24x + 12y + 2z + 0,05.2 + 40.8x + 56.4x = 36,24 + 18.3x + 92.3x (3)

  (1)(2)(3) x = 0,01; y = 2,17; z = 2,06

  Z chứa C15H31COO- (u), C17H35COO- (v), Na+ (0,08), K+ (0,04)

  Bảo toàn điện tích u + v = 0,08 + 0,04

  m muối = 255u + 283v + 0,08.23 + 0,04.39 = 36,24

  u = 0,04; v = 0,08

  F gồm C15H31COOH (0,01), (C15H31COO)(C17H35COO)2C3H5 (0,03), C17H35COOH (0,02)

  nH2 = nX + nY nên E gồm:

  C15H31COOH (0,01)

  X là C17H33COOH (0,02)

  Y là (C15H31COO)(C17H35COO)2C3H5 – H2 (0,03)

  %Y = 75,88%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com