Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{1 - 3x}}{{x - 3}}\) là

Câu 675175: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{1 - 3x}}{{x - 3}}\) là

A. \(y = 1\).

B. \(x =  - 3\).

C. \(x = 3\).

D. \(y =  - 3\).

Câu hỏi : 675175
Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) có tiệm cận đứng là \(x =  - \dfrac{d}{c}\), tiệm cận ngang là \(y = \dfrac{a}{c}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{1 - 3x}}{{x - 3}}\) là \(y =  - 3\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com