Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) có số hạng tổng quát là \({u_n} = 3n - 2\). Công sai \(d\) của cấp số cộng bằng

Câu 675176: Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) có số hạng tổng quát là \({u_n} = 3n - 2\). Công sai \(d\) của cấp số cộng bằng

A. 2

B. 3

C. -3

D. -2

Câu hỏi : 675176

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\(d = {u_{n + 1}} - {u_n}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{u_n} = 3n - 2\\{u_{n + 1}} = 3\left( {n + 1} \right) - 2 = 3n + 1\\ \Rightarrow {u_{n + 1}} - {u_n} = \left( {3n + 1} \right) - \left( {3n - 2} \right) = 3\end{array}\)

  Vậy công sai d = 3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com