Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của bất phương trình \(\dfrac{1}{{{2^x}}} > 8\) là

Câu 675183: Tập nghiệm của bất phương trình \(\dfrac{1}{{{2^x}}} > 8\) là

A. \(\left( { - \infty ;3} \right)\).

B. \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\).

C. \(\left( {3; + \infty } \right)\).

D. \(\left( { - 3; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 675183

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({a^x} < b \Leftrightarrow x > {\log _a}b\) với \(0 < a < 1\)

\({a^x} < b \Leftrightarrow x < {\log _a}b\) với \(a > 1\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\dfrac{1}{{{2^x}}} > 8 \Leftrightarrow {2^{ - x}} > {2^3} \Leftrightarrow  - x > 3 \Leftrightarrow x <  - 3\)

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com