Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}\left( {3x - 2} \right) = 3\) có tập nghiệm \(S\) là

Câu 675184: Phương trình \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}\left( {3x - 2} \right) = 3\) có tập nghiệm \(S\) là

A. \(S = \left\{ 2 \right\}\).

B. \(S = \left\{ {\dfrac{{11}}{3}} \right\}\).

C. \(S = \left\{ 3 \right\}\).

D. \(S = \left\{ {\dfrac{{10}}{3}} \right\}\).

Câu hỏi : 675184

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Định nghĩa \({\log _a}x = b \Leftrightarrow x = {a^b}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện \(x > \dfrac{2}{3}\)

  \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}\left( {3x - 2} \right) = 3 \Leftrightarrow 3x - 2 = {2^3} \Leftrightarrow x = \dfrac{{10}}{3}\left( {tm} \right)\)

  Vậy \(S = \left\{ {\dfrac{{10}}{3}} \right\}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com