Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tứ diện \(OABC\) có \(OA,OB,OC\) đôi một vuông góc và \(OA = OB = OC = a\). Thể tích của khối tứ diện \(OABC\) bằng

Câu 675186: Cho tứ diện \(OABC\) có \(OA,OB,OC\) đôi một vuông góc và \(OA = OB = OC = a\). Thể tích của khối tứ diện \(OABC\) bằng

A. \(\dfrac{{{a^3}}}{2}\).

B. \(\dfrac{{{a^3}}}{3}\).

C. \(\dfrac{{{a^3}}}{{12}}\).

D. \(\dfrac{{{a^3}}}{6}\).

Câu hỏi : 675186

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({V_{O.ABC}} = \dfrac{1}{3}OA.{S_{OBC}} = \dfrac{1}{6}OA.OB.OC\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ giả thiết ta thấy \(OA \bot (OBC)\) và OBC là tam giác vuông nên thể tích cần tìm là:

  \({V_{O.ABC}} = \dfrac{1}{3}OA.{S_{OBC}} = \dfrac{1}{6}OA.OB.OC = \dfrac{{{a^3}}}{6}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com