Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\int\limits_{ - 1}^2 {f\left( x \right)} dx = 2\) và \(\int\limits_{ - 1}^2 {g\left( x \right)} dx =  - 1\), khi đó  bằng

Câu 675185: Cho \(\int\limits_{ - 1}^2 {f\left( x \right)} dx = 2\) và \(\int\limits_{ - 1}^2 {g\left( x \right)} dx =  - 1\), khi đó  bằng

A. \(\dfrac{{17}}{2}\).

B. \(\dfrac{5}{2}\).

C. \(\dfrac{{11}}{2}\)

D. \(\dfrac{7}{2}\).

Câu hỏi : 675185

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất \(\int\limits_a^b {f\left( x \right){\rm{d}}x}  + \int\limits_a^b {g\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_a^b {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]{\rm{d}}x} \)

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com