Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) ?

Câu 675188: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) ?

A. \(y = {\rm{ln}}x\).

B. \(y = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}x\).

C. \(y = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_{\sqrt 3 }}x\).

D. \(y = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_{\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}}}x\).

Câu hỏi : 675188
Phương pháp giải:

Hàm số \(y = {\log _a}x\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)  khi \(0 < a < 1\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} < 1\)  nên \(y = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_{\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}}}x\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com