Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\) và có đồ thị như hình vẽ.

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\) bằng

Câu 675189: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\) và có đồ thị như hình vẽ.

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\) bằng

A. 2 .

B. 0 .

C. 3 .

D. 1 .

Câu hỏi : 675189

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị và nhận xét.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt GTLN bằng 3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com