Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình phẳng \(\left( H \right)\) giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y =  - {x^3} + 12x\) và \(y =  - {x^2}\). Diện tích của hình phẳng \(\left( H \right)\) bằng

Câu 675195: Hình phẳng \(\left( H \right)\) giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y =  - {x^3} + 12x\) và \(y =  - {x^2}\). Diện tích của hình phẳng \(\left( H \right)\) bằng

A. \(\dfrac{{397}}{4}\).

B. \(\dfrac{{937}}{{12}}\).

C. \(\dfrac{{343}}{{12}}\).

D. \(\dfrac{{793}}{4}\).

Câu hỏi : 675195

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f(x),y = g(x)\) liên tục trên đoạn [a ; b] và hai đường thẳng \(x = a,x = b\) được xác định: \(S = \int_a^b | f(x) - g(x)|dx\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét \( - {x^3} + 12x =  - {x^2} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 4\\x =  - 3\end{array} \right.\)

  Diện tích của hình phẳng \(\left( H \right)\) bằng

  \(\begin{array}{l}S = \int_{ - 3}^0 {\left| { - {x^3} + 12x + {x^2}} \right|} dx + \int_0^4 {\left| { - {x^3} + 12x + {x^2}} \right|} dx\\ = \int_{ - 3}^0 {\left( {{x^3} - 12x - {x^2}} \right)} dx + \int_0^4 {\left( { - {x^3} + 12x + {x^2}} \right)} dx\\ = \dfrac{{99}}{4} + \dfrac{{160}}{3} = \dfrac{{937}}{{12}}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com