Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{ax - b}}{{x - 1}}\) có đồ thị như hình vẽ dưới đây

Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 675196: Cho hàm số \(y = \dfrac{{ax - b}}{{x - 1}}\) có đồ thị như hình vẽ dưới đây

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \(0 < a < b\).

B. \(0 < b < a\).

C. \(b < a < 0\).

D. \(b < 0 < a\).

Câu hỏi : 675196
Phương pháp giải:

Dựa vào hình dáng đồ thị, tính đối xứng, các giao điểm với trục tung, trục hoành và các điểm cực trị để xác định hàm số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \dfrac{{ax - b}}{{x - 1}}\) có TCN: \(y = a =  - 1 \Rightarrow a < 0\)

  Đồ thị cắt Ox tại \(x = \dfrac{b}{a} = 2 \Rightarrow b = 2a =  - 2\)

  \( \Rightarrow b < a < 0\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com