Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết rằng phương trình \(5{\rm{log}}_3^2x - {\rm{lo}}{{\rm{g}}_3}\left( {9x} \right) + 1 = 0\) có hai nghiệm \({x_1},{x_2}\). Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 675203: Biết rằng phương trình \(5{\rm{log}}_3^2x - {\rm{lo}}{{\rm{g}}_3}\left( {9x} \right) + 1 = 0\) có hai nghiệm \({x_1},{x_2}\). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \({x_1}{x_2} = \dfrac{1}{{\sqrt[5]{3}}}\).

B. \({x_1}{x_2} = \dfrac{1}{5}\).

C. \({x_1}{x_2} =  - \dfrac{1}{5}\).

D. \({x_1}{x_2} = \sqrt[5]{3}\).

Câu hỏi : 675203

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đưa về phương trình bậc hai và áp dụng hệ thức Viet

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}5{\rm{log}}_3^2x - {\rm{lo}}{{\rm{g}}_3}\left( {9x} \right) + 1 = 0\\ \Leftrightarrow 5{\rm{log}}_3^2x - \left( {2 + {{\log }_3}x} \right) + 1 = 0\\ \Leftrightarrow 5{\rm{log}}_3^2x - {\log _3}x - 1 = 0\end{array}\)

  Đặt \(t = {\log _3}x \Rightarrow {x_1}{x_2} = {3^{{t_1}}}{.3^{{t_2}}} = {3^{{t_1} + {t_2}}} = {3^{\dfrac{1}{5}}} = \sqrt[5]{3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com