Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Etyl butirat có mùi thơm của dứa.

(b) Cao su thiên nhiên không tan trong dung môi xăng, benzen.

(c) Chất béo là trieste của axit béo với glixerol.

(d) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, hồ dán.

(e) Đipeptit Glu-Val có 6 nguyên tử oxi trong phân tử.

Số phát biểu đúng

Câu 675252: Cho các phát biểu sau:

(a) Etyl butirat có mùi thơm của dứa.

(b) Cao su thiên nhiên không tan trong dung môi xăng, benzen.

(c) Chất béo là trieste của axit béo với glixerol.

(d) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, hồ dán.

(e) Đipeptit Glu-Val có 6 nguyên tử oxi trong phân tử.

Số phát biểu đúng

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu hỏi : 675252

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất chất béo, este.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a), (c), (d) đúng.

  (b) sai, vì cao su thiên nhiên tan trong xăng, benzen.

  (e) sai, vì đipeptit Glu-Val có 5 nguyên tử oxi trong phân tử.

  Công thức cấu tạo: H2NCH(COOH)CH2CH2CONHCH(CH3)COOH.

  ⟹ Có 3 nhận định đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com