Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

(1) $\mathrm{E}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Y}$

(2) $\mathrm{F}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Y}$

(3) $\mathrm{X}+\mathrm{HCI} \longrightarrow \mathrm{Z}+\mathrm{NaCl}$

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ đa chức.

(b) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

(d) Trong tự nhiên, chất Z được tìm thấy trong nộc độc của ong và vòi đốt của kiến.

(e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

Số phát biểu đúng là

Câu 675253: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

(1) $\mathrm{E}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Y}$

(2) $\mathrm{F}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Y}$

(3) $\mathrm{X}+\mathrm{HCI} \longrightarrow \mathrm{Z}+\mathrm{NaCl}$

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ đa chức.

(b) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

(d) Trong tự nhiên, chất Z được tìm thấy trong nộc độc của ong và vòi đốt của kiến.

(e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 675253

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học este, axit cacboxylic.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  E (C3H6O3): k = 1 ⟹ E có 1 nhóm -COO- và 1 nhóm -OH

  F (C4H6O4): k = 1 ⟹ E có 2 nhóm  -COO-

  (1) $\mathrm{E}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Y}$

  (2) $\mathrm{F}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Y}$

  ⟹ E, F được tạo lên từ cùng axit cacboxylic và ancol

  (3) $\mathrm{X}+\mathrm{HCI} \longrightarrow \mathrm{Z}+\mathrm{NaCl}$

  ⟹ X là muối của axit cacboxylic

  X: HCOONa ⟹ Y: OHCH2 – CH2OH

  Z: HCOOH

  E: HCOO – CH2 – CH2OH

  F: HCOO – CH2 – CH2 – OCOH

  (a) sai, vì E là hợp chất hữu cơ tạp chức.

  (b), (c), (d), (e) đúng.

  ⟹ Có 4 nhận định đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com