Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

Câu 675259: Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

A. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.

B. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

C. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

D. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu hỏi : 675259

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, suy luận dựa trên kiến thức đã học về cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Tác động tiêu cực của các cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại đối với văn hóa:

  + Làm tăng sự lệ thuộc của con người vào công nghệ, như: máy tính, điện thoại thông minh, hệ thống Internet…

  + Phát sinh tình trạng văn hóa “lai căng”.

  + Nguy cơ đánh mất văn hóa truyền thống.

  + Xung đột giữa nhiều yếu tố, giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.

  => Đáp án D: Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com