Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là \(u = A\cos \left( {\omega t} \right)\), bước sóng \(\lambda \), tốc độ truyền sóng là v. Phương trình dao động của điểm M cách O một đoạn d là

Câu 675304: Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là \(u = A\cos \left( {\omega t} \right)\), bước sóng \(\lambda \), tốc độ truyền sóng là v. Phương trình dao động của điểm M cách O một đoạn d là

A. \(u = A\cos \left( {\omega t - \dfrac{{2\pi d}}{v}} \right)\).

B. \(u = A\cos \left( {\omega t + \dfrac{{2\pi d}}{v}} \right)\).

C. \(u = A\cos \left[ {\omega \left( {t - \dfrac{{2\pi d}}{v}} \right)} \right]\).

D. \(u = A\cos \left( {\omega t - \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)\).

Câu hỏi : 675304

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết sóng cơ

Độ lệch pha giữa 2 điểm trên phương truyền sóng: \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  M cách O một đoạn là d nên M trễ pha hơn O một góc là \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }\).

  Phương trình sóng tại M là: \(u = A\cos \left( {\omega t - \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com