Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có cảm kháng \({Z_L}\) và tụ điện có dung kháng \({Z_C}\). Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện chạy trong mạch là \(\varphi \). Hệ thức đúng là

Câu 675305: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có cảm kháng \({Z_L}\) và tụ điện có dung kháng \({Z_C}\). Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện chạy trong mạch là \(\varphi \). Hệ thức đúng là

A. \(\cos \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\).

B. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\).

C. \(\sin \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\).

D. \(\cos \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\).

Câu hỏi : 675305

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính độ lệch pha giữa i và u.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện chạy trong mạch là \(\varphi \) với: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com