Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp cùng pha cùng tần số bằng 15 Hz, đặt tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm. Xét điểm M nằm trên đoạn AB và cách A là 16 cm; điểm N nằm trên mặt nước và cách M một đoạn 12 cm, MN vuông góc với AB. Tại N sóng có biên độ cực đại và giữa N với đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng là

Câu 675333: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp cùng pha cùng tần số bằng 15 Hz, đặt tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm. Xét điểm M nằm trên đoạn AB và cách A là 16 cm; điểm N nằm trên mặt nước và cách M một đoạn 12 cm, MN vuông góc với AB. Tại N sóng có biên độ cực đại và giữa N với đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 cm/s.

B. 20 cm/s.

C. 45 cm/s.

D. 25 cm/s.

Câu hỏi : 675333

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Điều kiện cực đại giao thoa: \(\Delta d = k\lambda \).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(NB = \sqrt {M{B^2} + M{N^2}}  = \sqrt {{9^2} + {{12}^2}}  = 15\left( {cm} \right)\)

  \(AN = \sqrt {A{M^2} + M{N^2}}  = \sqrt {{{16}^2} + {{12}^2}}  = 20\left( {cm} \right)\)

  N là cực đại giao thoa nên: \(AN - BN = k\lambda \)

  Giữa N với đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác nên N thuộc dãy cực đại bậc 3

  \( \Rightarrow 20 - 15 = 3\lambda  \Rightarrow \lambda  = \dfrac{5}{3}\left( {cm} \right)\)

  Tốc độ truyền sóng là:

  \(v = \lambda .f = 15.\dfrac{5}{3} = 25\left( {cm/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com