Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn có chiều dài 81 cm đang dao động điều hòa với biên độ góc \({8^0}\) tại nơi có \(g = 9,87\,\,m/{s^2}\). Chọn t = 0 là khi vật nhỏ của con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Tính từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ góc \({4^0}\) lần thứ 25 ở thời điểm là

Câu 675334: Một con lắc đơn có chiều dài 81 cm đang dao động điều hòa với biên độ góc \({8^0}\) tại nơi có \(g = 9,87\,\,m/{s^2}\). Chọn t = 0 là khi vật nhỏ của con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Tính từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ góc \({4^0}\) lần thứ 25 ở thời điểm là

A. 11,85 s.

B. 21,75 s.

C. 10,95 s.

D. 22,65 s.

Câu hỏi : 675334

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác

Trong một chu kì, vật đi qua vị trí có li độ góc \(\alpha \) 2 lần.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sử dụng vòng tròn lượng giác:

  Tại t = 0, vật tại vị trí \({M_0}\)

  Vị trí có li độ góc \({4^0}\) là \({M_1}\) và \({M_2}\)

  Trong một chu kỳ, vật qua vị trí có li độ góc \({4^0}\) 2 lần. → để vật qua vị trí li độ \({4^0}\) 25 lần thì vật thực hiện 12 chu kỳ (24 lần) và thêm 1 lần đi từ \({M_0}\) đến \({M_1}\)

  Vật đi từ vị trí \({M_0}\) đến \({M_1}\), vecto quay quét được góc:

  \(\varphi  = {180^0} + {30^0} = {210^0} = \dfrac{{7\pi }}{6}\).

  → Thời gian tương ứng là:

  \(\Delta t = \dfrac{\varphi }{\omega } = \dfrac{{\dfrac{{7\pi }}{6}}}{{\dfrac{{2\pi }}{T}}} = \dfrac{7}{{12}}T\)

  Thời gian từ t = 0 đến khi vật qua vị trí có li độ góc \({4^0}\) lần thứ 25 là:

  \(t = 12T + \dfrac{7}{{12}}T = \left( {12 + \dfrac{7}{{12}}} \right) \cdot 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}}  \approx 22,65\,\,\left( s \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com