Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đội tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid – 19 gồm 40 thành viên đến từ các vùng miền được thống kê trong bảng sau:

a) Trong bảng thống kê trên, vùng miền nào có số thành viên tham gia nhiều nhất?  Vùng miền nào có số thành viên tham gia ít nhất?

b) Tính tỉ lệ phần trăm số tình nguyện viên tham gia của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Nguyên trong đội tình nguyện viên đó.

c) Chọn ngẫu nhiên một thành viên của đội. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng”.

B: “Thành viên được chọn đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Câu 681956: Một đội tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid – 19 gồm 40 thành viên đến từ các vùng miền được thống kê trong bảng sau:

a) Trong bảng thống kê trên, vùng miền nào có số thành viên tham gia nhiều nhất?  Vùng miền nào có số thành viên tham gia ít nhất?

b) Tính tỉ lệ phần trăm số tình nguyện viên tham gia của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Nguyên trong đội tình nguyện viên đó.

c) Chọn ngẫu nhiên một thành viên của đội. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng”.

B: “Thành viên được chọn đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Câu hỏi : 681956

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát bảng thống kê và trả lời các câu hỏi.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Vùng đồng bằng sông Cửu Long có số thành viên tham gia nhiều nhất.

  Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số thành viên tham gia ít nhất.

  b) Tỉ lệ phần trăm số tình nguyện viên tham gia của vùng Đồng bằng sông Hồng trong đội tình nguyện viên đó là: \(\dfrac{{12.100{\rm{\% }}}}{{40}} = 30{\rm{\% }}\)

  Tỉ lệ phần trăm số tình nguyện viên tham gia của vùng Tây Nguyên trong đội tình nguyện viên đó là: \(\dfrac{{8.100{\rm{\% }}}}{{40}} = 20{\rm{\% }}\)

  c) Có 20 thành viên được chọn đến từ vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng.
  Suy ra: Xác suất của biến cố A là: \(\dfrac{{20}}{{40}} = \dfrac{1}{2}\)

  Có 15 thành viên được chọn đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
  Suy ra: Xác suất của biến cố B là: \(\dfrac{{15}}{{40}} = \dfrac{3}{8}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com