Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn một túi đựng sáu tấm thẻ được ghi các số 4; 9; 10; 11; 12; 15. Rút ngẫu nhiên một rấm thẻ trong túi. Tính xác suất để:

a) Rút được thẻ ghi số chia hết cho 7

b) Rút được thẻ ghi số chia hết cho 5

Câu 681981: Chọn một túi đựng sáu tấm thẻ được ghi các số 4; 9; 10; 11; 12; 15. Rút ngẫu nhiên một rấm thẻ trong túi. Tính xác suất để:

a) Rút được thẻ ghi số chia hết cho 7

b) Rút được thẻ ghi số chia hết cho 5

Câu hỏi : 681981

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Biến cố chắc chắn có xác suất bằng 1 và biến cố không thể có xác suất bằng 0.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Rút được thẻ ghi số chia hết cho 7 có xác suất bằng 0 vì đây là biến cố không thể.
  b) Có 2 biến cố rút được thẻ ghi số chia hết cho 5 là biến cố ghi số 10 và số 15 trong sáu biến cố cho ở trên. Mỗi tấm thẻ có khả năng lấy được như nhau. Do đó xác suất của biến cố rút được thẻ ghi số chia hết cho 5 là: \(\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com