Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai đa thức:

\(A\left( x \right) = 5{x^4} - 7{x^2} - 3x - 6{x^2} + 11x - 30\) và \(B\left( x \right) =  - 11{x^3} + 5x - 10 + 5{x^4} - 2 + 20{x^3} - 34x\)

a) Thu gọn hai đa thức \(A\left( x \right)\) và \(B\left( x \right)\) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính \(A\left( x \right) + B\left( x \right)\) và \(A\left( x \right) - B\left( x \right)\).

Câu 681982: Cho hai đa thức:

\(A\left( x \right) = 5{x^4} - 7{x^2} - 3x - 6{x^2} + 11x - 30\) và \(B\left( x \right) =  - 11{x^3} + 5x - 10 + 5{x^4} - 2 + 20{x^3} - 34x\)

a) Thu gọn hai đa thức \(A\left( x \right)\) và \(B\left( x \right)\) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính \(A\left( x \right) + B\left( x \right)\) và \(A\left( x \right) - B\left( x \right)\).

Câu hỏi : 681982

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(A\left( x \right) = 5{x^4} - 7{x^2} - 3x - 6{x^2} + 11x - 30\)

  \( = 5{x^4} + \left( { - 7{x^2} - 6{x^2}} \right) + \left( { - 3x + 11x} \right) - 30\)

  \( = 5{x^4} - 13{x^2} + 8x - 30\)

  \(B\left( x \right) =  - 11{x^3} + 5x - 10 + 5{x^4} - 2 + 20{x^3} - 34x\)

  \( = 5{x^4} + \left( { - 11{x^3} + 20{x^3}} \right) + \left( {5x - 34x} \right) + \left( { - 10 - 2} \right)\)

  \( = 5{x^4} + 9{x^3} - 29x - 12\)

  b) \(A(x) + B(x)\)

  \( = \left( {5{x^4} - 13{x^2} + 8x - 30} \right) + \left( {5{x^4} + 9{x^3} - 29x - 12} \right)\)

  \( = 5{x^4} - 13{x^2} + 8x - 30 + 5{x^4} + 9{x^3} - 29x - 12\)

  \( = \left( {5{x^4} + 5{x^4}} \right) + 9{x^3} - 13{x^2} + (8x - 29x) - (30 + 12)\)

  \( = 10{x^4} + 9{x^3} - 13{x^2} - 21x - 42\)

  \(A(x) - B(x)\)

  \( = \left( {5{x^4} - 13{x^2} + 8x - 30} \right) - \left( {5{x^4} + 9{x^3} - 29x - 12} \right)\)

  \( = 5{x^4} - 13{x^2} + 8x - 30 - 5{x^4} - 9{x^3} + 29x + 12\)

  \( = \left( {5{x^4} - 5{x^4}} \right) - 9{x^3} - 13{x^2} + (8x + 29x) + ( - 30 + 12)\)

  \( =  - 9{x^3} - 13{x^2} + 37x - 18\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com