Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: We started out for California. It started to rain right after that.

A. Not until had we started out for California it started to rain.

B. Only after it had started to rain did we start out for California.

C. No sooner had we started out for California than it started to rain.

D. Hardly had we started to rain when it started out for California.

Câu hỏi : 682102
Phương pháp giải:
Nối câu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc ‘Hardly … when …”: Vừa mới … thì …

  Tạm dịch:

  Họ vừa mới bắt đầu đến California thì trời bắt đầu mưa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Lan can't apply for admission to Ho Chi Minh City University of Technology. Her school report is bad.

A. If only Lan's school report hadn't been bad, she could have applied for admission to Ho Chi Minh University of Technology.

B. If Lan's school report weren't bad, she could apply for admission to Ho Chi Minh University of Technology.

C. If Lan's school report were bad, she could apply for admission to Ho Chi Minh University ofTechnology.

D. Provided Lan's school report isn't bad, she can't apply for admission to Ho Chi Minh City University of Technology.

Câu hỏi : 682103
Phương pháp giải:
Nối câu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 2 chỉ việc không có thật ở hiện tại: If S + V-subjunctive, S + would V-inf …

  Tạm dịch:

  Nếu điểm của Lan ở trường không kém thì cô ấy có thể xin vào Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com