Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: It is essential that a comprehensible development program be made available to help teachers of English foster their continuing professional development.

A. comprehensible

B. be made

C. available  

D. continuing

Câu hỏi : 682098
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Comprehensive (adj) toàn diện

  Comprehensible (adj) dễ hiểu

  => Sửa ‘comprehensible’ thành ‘comprehensive’

  Tạm dịch:

  Một chương trình phát triển toàn diện cần được xây dựng để giúp đỡ tất cả giáo viên tiếng Anh nâng cao chuyên môn tiếng Anh của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: In some parts of the world, women are still discriminated against because of her social status.

A. status

B. discriminated

C. her

D. parts

Câu hỏi : 682099
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính từ sở hữu của ‘women’ là ‘their’

  => Sửa ‘her’ => ‘their’

  Tạm dịch:

  Ở vài nơi trên trái đất, phụ nữ vẫn bị đối xử phân biệt vì địa vị xã hội của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Food prices rose so rapidly in the past few months that some families have been forced to alter their eating habits.

A. that

B. eating

C. have been

D. rose

Câu hỏi : 682100
Phương pháp giải:
Thì của động từ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dấu hiệu ‘in the past few months’ => Thì hiện tại hoàn thành

  => Sửa ‘rose’ => ‘have risen’

  Tạm dịch:

  Giá đồ ăn tang nhanh trong vài tháng trở lại đây đến nỗi mà vài gia đình bị buộc phải thay đổi thói quen ăn uống của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com