Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng \({\lambda _1} = 0,4\,\,\mu m\) và \({\lambda _2}\). Trên màn quan sát người ta đếm được trong bề rộng L = 2,4 mm có tất cả 9 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng trùng nhau của hai bức xạ, biết 2 trong số 3 vân sáng trùng nhau nằm ở hai đầu. Giá trị của \({\lambda _2}\) là

Câu 682211: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng \({\lambda _1} = 0,4\,\,\mu m\) và \({\lambda _2}\). Trên màn quan sát người ta đếm được trong bề rộng L = 2,4 mm có tất cả 9 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng trùng nhau của hai bức xạ, biết 2 trong số 3 vân sáng trùng nhau nằm ở hai đầu. Giá trị của \({\lambda _2}\) là

A. \(0,48\,\,\mu m\).

B. \(0,70\,\,\mu m\).

C. \(0,56\,\,\mu m\).

D. \(0,60\,\,\mu m\).

Câu hỏi : 682211

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Số vân sáng trong bề rộng gioa thoa: \(n = \left[ {\dfrac{L}{i}} \right] + 1\)

Khoảng vân trùng nhau của hai bức xạ: \({i_ \equiv } = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng vân của bức xạ 1 là:

  \({i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a} = \dfrac{{0,{{4.10}^{ - 6}}.1}}{{{{10}^{ - 3}}}} = 0,{4.10^{ - 3}}\,\,\left( m \right) = 0,4\,\,\left( {mm} \right)\)

  Số vân sáng của bức xạ 1 là:

  \({n_1} = \left[ {\dfrac{L}{{{i_1}}}} \right] + 1 = \left[ {\dfrac{{2,4}}{{0,4}}} \right] + 1 = 7\)

  Số vân sáng quan sát được là:

  \(\begin{array}{l}N = {n_1} + {n_2} - {n_ \equiv }\\ \Rightarrow 9 = 7 + {n_2} - 3 \Rightarrow {n_2} = 5\end{array}\)

  Khoảng vân của bức xạ 2 là:

  \(\begin{array}{l}{i_2} = \dfrac{L}{4} = \dfrac{{2,4}}{4} = 0,6\,\,\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow {\lambda _2} = \dfrac{{{i_2}.a}}{D} = \dfrac{{0,{{6.10}^{ - 3}}{{.10}^{ - 3}}}}{1} = 0,{6.10^{ - 6}}\,\,\left( m \right) = 0,6\,\,\left( {\mu m} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com