Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng gồm ba bức xạ đơn sắc có bước sóng \({\lambda _1} = 400\,\,nm;\,\,{\lambda _2} = 500\,\,nm\) và \({\lambda _3} = 600\,\,nm\). Gọi M là điểm nằm trong vùng giao thoa trên màn quan sát cách vị trí vân sáng trung tâm O một khoảng 8,5 mm. Tổng số vân sáng đơn sắc của ba bức xạ quan sát được trên đoạn OM là

Câu 682213: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng gồm ba bức xạ đơn sắc có bước sóng \({\lambda _1} = 400\,\,nm;\,\,{\lambda _2} = 500\,\,nm\) và \({\lambda _3} = 600\,\,nm\). Gọi M là điểm nằm trong vùng giao thoa trên màn quan sát cách vị trí vân sáng trung tâm O một khoảng 8,5 mm. Tổng số vân sáng đơn sắc của ba bức xạ quan sát được trên đoạn OM là

A. 31.

B. 46.

C. 29.

D. 18.

Câu hỏi : 682213

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Vị trí vân trùng: \({x_ \equiv } = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2}\)

 • Đáp án : C
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng vân của các bức xạ đơn sắc là:

  \(\begin{array}{l}{i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a} = \dfrac{{{{400.10}^{ - 9}}.1}}{{{{10}^{ - 3}}}} = {4.10^{ - 4}}\,\,\left( m \right) = 0,4\,\,\left( {mm} \right)\\{i_2} = \dfrac{{{\lambda _2}D}}{a} = \dfrac{{{{500.10}^{ - 9}}.1}}{{{{10}^{ - 3}}}} = {5.10^{ - 4}}\,\,\left( m \right) = 0,5\,\,\left( {mm} \right)\\{i_3} = \dfrac{{{\lambda _3}D}}{a} = \dfrac{{{{600.10}^{ - 9}}.1}}{{{{10}^{ - 3}}}} = {6.10^{ - 4}}\,\,\left( m \right) = 0,6\,\,\left( {mm} \right)\end{array}\)

  Trong khoảng OM có số vân sáng của từng bức xạ là:

  \(\begin{array}{l}{n_1} = \left[ {\dfrac{{OM}}{{{i_1}}}} \right] + 1 = \left[ {\dfrac{{8,5}}{{0,4}}} \right] + 1 = 22\\{n_2} = \left[ {\dfrac{{OM}}{{{i_2}}}} \right] + 1 = \left[ {\dfrac{{8,5}}{{0,5}}} \right] + 1 = 18\\{n_3} = \left[ {\dfrac{{OM}}{{{i_3}}}} \right] + 1 = \left[ {\dfrac{{8,5}}{{0,6}}} \right] + 1 = 15\end{array}\)

  Khoảng vân sáng trùng của từng đôi một bức xạ đơn sắc là:

  \(\begin{array}{l}{i_{12}} = 5{i_1} = 5.0,4 = 2\,\,\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow {n_{12}} = \left[ {\dfrac{{OM}}{{{i_{12}}}}} \right] = \left[ {\dfrac{{8,5}}{2}} \right] = 4\\{i_{23}} = 6{i_2} = 6.0,5 = 3\,\,\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow {n_{23}} = \left[ {\dfrac{{OM}}{{{i_{23}}}}} \right] = \left[ {\dfrac{{8,5}}{3}} \right] = 2\\{i_{13}} = 3{i_1} = 3.0,4 = 1,2\,\,\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow {n_{23}} = \left[ {\dfrac{{OM}}{{{i_{23}}}}} \right] = \left[ {\dfrac{{8,5}}{{1,2}}} \right] = 7\end{array}\)

  Tổng số vân sáng đơn sắc của ba bức xạ trên đoạn OM là:

  \(\begin{array}{l}N = {n_1} + {n_2} + {n_3} - 2\left( {{n_{12}} + {n_{23}} + {n_{13}}} \right)\\ \Rightarrow N = 22 + 18 + 15 - 2.\left( {4 + 2 + 7} \right) = 29\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com